Resestipendier för forskare

Stipendiet är på 5 000 kronor och avsett som bidrag för resa till lämplig konferens där forskning om RP och andra degenerativa näthinnesjukdomar avhandlas. Följande personer har erhållit detta stipendium:

2010 Doktorand Moa Wahlqvist
Örebro universitet
2009 Docent Maria Thereza Perez
Lunds universitet
2004 Dr Karin Gjörloff forskare
Lund
2000 Per Arne Blomberg, synpedagog
Syncentral syd, Stockholm
1999 Kristina Mieziewska, Fil. Dr.
Zoologiska inst. Göteborgs universitet
1998 Björn Ekesten, Fo. Assistent SLU
Uppsala
1997 Marie Burstedt, ögonkliniken
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
1996 Vesna Ponjavic, Avd. Läkare, ögonkliniken
Lunds universitetssjukhus
1995 Anders Wrigstad, Med. Dr., ögonkliniken
Linköpings Hälsouniversitet